Fietsvergoeding 2023: alles wat u moet weten

Fiets je regelmatig naar je werk? Dan is het goed om te weten dat de Belgische overheid vanaf 1 mei 2023 de fietsvergoeding verhoogt. Maar wat is de fietsvergoeding precies en wil je weten of je er recht op hebt? In deze blogpost bespreken we alle ins en outs van de elektrische fietsvergoeding in België.

Wat is een fietsvergoeding?

Met de elektrische fietsvergoeding kan de werkgever de werknemer compenseren die een fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. Werknemers kunnen zo een financiële vergoeding krijgen voor de kosten die zij maken om met de fiets naar het werk te gaan. 


De vergoeding is een manier om het gebruik van duurzame vervoermiddelen aan te moedigen en zo bij te dragen tot het behoud van het milieu. In België is de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer sinds 2021 van kracht.

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding in 2023?

In 2022 bedroeg de fietsvergoeding in België €0,25 per kilometer. Vanaf 1 mei 2023 wordt dit € 0,27 per kilometer. De fietsvergoeding is belastingvrij tot €0,27. De maximale vergoeding is dus €10,80 per dag. 


je Is je werkgever bereid om een hogere fietsvergoeding te betalen (meer dan €0,27)? Zo ja, vergeet dan niet dat de vergoeding wordt opgeteld bij je maandsalaris en dus meetelt bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing en sociale premies.

Wie komt in aanmerking voor de fietsvergoeding?

je Behoort jouw werkgever tot een sector waarvan de cao voorziet in een eigen fietsvergoeding? Dan maakt dat geen verschil en heb je geen recht op een vergoeding van €0,27 per kilometer.


je werkgever de fietsvergoeding niet heeft opgenomen in de cao? U heeft geluk! De Nationale Arbeidsraad heeft besloten de fietsvergoeding verplicht te stellen en heeft deze opgenomen in de aanvullende CAO 164. Deze CAO geldt alleen voor werknemers in de private sector. Alle werknemers in de privésector die regelmatig naar het werk fietsen, komen dus in aanmerking voor de fietsvergoeding. Regelmatig betekent één keer per week of tijdens de zomerperiode. 


Maar bedenk wel: is mobiliteit een arbeidsvoorwaarde? Ontvangt u bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding, een treinabonnement of een huurauto van de zaak? Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen voor de reis waarvoor de fiets wordt gebruikt of voor de periode waarin de fiets wordt gebruikt. 


Voorbeeld van een reis: de reis van huis naar het station. 

Toepassing: de vergoeding van het treinkaartje is dan belastingvrij. 


Voorbeeldperiode: gebruik van een fiets in de zomer en een busabonnement in de winter.

Toepassing: de fietsvergoeding geldt alleen voor verplaatsingen per fiets tijdens de zomerperiode. 

Welke fietsen komen in aanmerking voor de vergoeding?

Om te bepalen of de vergoeding van toepassing is op je is het belangrijk te begrijpen wat onder "fiets" wordt verstaan. De volgende soorten fietsen komen voor vergoeding in aanmerking:

  1. Een fiets: een gewone fiets of een elektrische fiets. 
  2. Een gemotoriseerde fiets (indien elektrisch) 
  3. Een trapfiets (indien elektrisch).

Wil je een schadevergoeding aanvragen voor een fiets, bijvoorbeeld nieuw of een tweedehands fiets? Of voor een van de volgende elektrische fietsen : Mountainbike,

mountainbikes, stadsfietsen, bakfietsen en longtails , plooifiets of speed pedelec. Het is allemaal mogelijk! In feite is de fietsvergoeding niet gekoppeld aan het type fiets. 


Wil je meer weten over de verschillende soorten elektrische fietsen? Lees dan verder:

De verschillende types van elektrische fietsen

Belangrijke factoren voor het verkrijgen van de fietsvergoeding

  1. De werkgever moet een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen
  2. De werkgever moet de gegevens in de aangifte controleren en vermelden: het aantal kilometers dat op het traject is afgelegd, het aantal dagen dat de fiets is gebruikt en de frequentie waarmee de aangifte is ingevuld. 


Advies vanUpway

Een fietsvergoeding is natuurlijk welkom. Maar het betekent wel dat je een fiets hebt gekocht of moet kopen. Upway 's advies: vraag je om een fiets van de zaak als dat mogelijk is. Een fiets van de zaak is 100% fiscaal aftrekbaar en kan gecombineerd worden met een elektrische fietsvergoeding. Fiscaal gezien is dit de beste beslissing!


Je vraagt net de fietsvergoeding aan en je weet nog niet waar je een fiets wilt kopen? Gewoon of elektrisch? nieuw of tweedehands? Lees dan de volgende blog: waar koop je een elektrische fiets?


U bent nu volledig op de hoogte en kunt vanaf 1 mei de elektrische fiets vergoeding voor je en je aanvragen bij je . Veel succes!


Bron: CAO nr. 164, gesloten in het NAR op 24 januari 2023. Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de tussenkomst van de werkgever voor ritten die de werknemer per fiets maakt tussen zijn woning en zijn werkplek.